Evangelisté
Zdeněk a Lucinka Uhlíkovi


Vize této služby:

                 TOUŽÍM VIDĚT, JAK SE NÁŠ NÁROD VRACÍ KE KRISTU                                                                                                                                                                          

Svědectví Zdeňka

 

zdenek

 

 

Reference

 

Charakter této služby

  • Věnovat maximální čas modlitbě a přípravě na službě
  • Sloužit slovem a modlitbou k budování sborů
  • Semináře v oblasti evangelizace, uzdravení a vysvobození 
  • Rozvíjet své obdarování v této službě
  • Dům "Záchrany a uzdravení" ke službě  lidem v jejich potřebách
  • Vybudovat tým zkušených služebníků v této oblasti
  • Odpovědet na co nejvíce pozvání ze sborů

 

Jak mi můžete pomoci?

  • Přímluvné modlitby za tuto službu
  • Finanční podpora služby

 

Žijipouze z darů a proto při pozvání  potřebuji uhradit cestovní výdaje. Přijímám s vděčností i jakýkoliv finanční dar podle možností vašeho společenství. Forma mého finančního zabezpečení se utváří od dobrovolných dárců, tak jsem vděčný za jakýkoliv dar.

 

 

2024 © Copyright | Všechna práva vyhrazena | Tvorba: GLIPS | Login | Administrace |